CENTRUM VOLNÉHO ČASU KOSTICEJsme malá stáj v moravské vesničce Kostice, kde budujeme zázemí pro děti i dospělé s možností seznámit se s koňmi a ostatními zvířaty, s jezdectvím, péčí o zvířata, a především s přirozenou komunikací, která je nedílnou součástí pro vytvoření vztahu a respektu mezi koněm a člověkem.

Centrum volného času Kostice z.s. je spolek, který jsme se rozhodli založit na jaře roku 2021, s myšlenkou nejen nabídnout dětem možnost příjemného trávení volného času, ale především pomoci znevýhodněným dětem zvládat jejich hendikep či těžkou životní situaci. Proto jsme se postupně začali věnovat hiporehabilitacím v pedagogické a sociální praxi. Docházejí k nám jak děti zdravé, které u nás smysluplně tráví svůj volný čas a učí se zde jízdě na koni, práci kolem zvířat a spolupráci s ostatními, tak děti s nejrůznějšími hendikepy, od vývojových dysfázií, přes různé druhy tělesných a mentálních hendikepů, psychických problémů a trápení, až po děti s autismem či Downovým syndromem. Pomáháme tak dětem již od útlého věku s posílením těla, procvičováním jemné a hrubé motoriky, s logopedií i s komunikačními bloky. Naše činnost je zaměřena i na děti, které trpí psychickými problémy, ať už spojenými se školou či tíživou životní situací. Protože právě kontakt se zvířaty dodává dětem pocit jistoty, bezpečí a pohody, rozvíjí své dovednosti a získávají tak znovu sebedůvěru a pocit, že někam patří. Naleznou u nás nové přátele mezi koňmi i jinými dětmi s podobnými zájmy. 

Jelikož máme i malé poníky s velkým srdcem, můžeme se věnovat i těm nejmenším dětem a podílet se tak na jejich rozvoji od samého začátku jejich života.

Praxe s poníky nám ukázala, že nejmenší děti s nimi navazují vztah mnohem rychleji a také jejich obavy z jízdy rychle mizí.

Líbí se Vám naše myšlenka? I vy nás můžete podpořit.

Jsme nezisková organizace a každý příspěvek bude použit na péči o zvířata, pomůcky pro hendikepované děti a na rozvoj centra.

Číslo transparentního účtu: 2602085426/2010

Těšíme se na každou spolupráci.