Hiporehabilitace
v pedagogické
a sociální praxi

(Dále jen "HPSP") je jedna z disciplín hiporehabilitace. Jedná se o cílené využití potenciálu koně v duchu odpovědnosti za péči o zvíře, respekt k pravidlům a hranicím, budování pozitivních vztahů, ale rovněž posilování klienta v oblasti komunikace a celkového zlepšování kvality života.

HIPOREHABILITACE V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI

HIPOREHABILITACE
V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI

(Dále jen "HPSP") je jedna z disciplín hiporehabilitace. Jedná se o cílené využití potenciálu koně v duchu odpovědnosti za péči o zvíře, respekt k pravidlům a hranicím, budování pozitivních vztahů, ale rovněž posilování klienta v oblasti komunikace a celkového zlepšování kvality života.

O hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP
O hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP
Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (dále jen "HPSP") je jedna z disciplín hiporehabilitace. Jedná se o cílené využití potenciálu koně v duchu odpovědnosti za péči o zvíře, respekt k pravidlům a hranicím, budování pozitivních vztahů, ale rovněž posilování klienta v oblasti komunikace a celkového zlepšování kvality života. Tato oblast je velmi přínosná zejména ve vztahu k dětem a mladým dospělým, kteří mohou v rámci kontaktu se zvířetem okusit pocit odpovědnosti, ale také úspěchu či překonávání diskomfortu a pocitu, že nic není samozřejmé (před jízdou se musí koně čistit, jinak nelze sedlat apod.). V obecné rovině dochází k posilování komunikačních dovedností, rozvoji paměti a koncentrace atd.
Oficiálně jsme se stali REGISTROVANÝM STŘEDISKEM pod Českou hiporehabilitační společností!

Oficiálně jsme se stali REGISTROVANÝM STŘEDISKEM
pod Českou hiporehabilitační společností!

Splnili jsme požadavky na udělení tohoto statusu a oficiálně nabízíme prověřené služby hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi právě pod Českou hiporehabilitační společností. Děkujeme, že i díky vám se stále můžeme posouvat vpřed.

Poslání HPSP

Posláním HPSP je pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami, a to především v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností. Roli hraje prostředí stájí a výběhů, kde je třeba dodržovat jasná pravidla chování, spolupráce ve skupině, kontakt se zvířaty - jejich hlazení, čistění srsti a česání hřívy, vodění koní a plnění různých úkolů a nakonec i jízda na koni. To všechno jsou neuvěřitelně působivé faktory.

Pro osoby s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a odborněvedený proces HPSP, zaměřený na jejich konkrétní problémy, obrovská pomoc při zapojení se do běžného života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a navozuje pozitivní změny v psychice.

HPSP přináší mnoho i dalším cílovým skupinám - např. lidé s poruchami chování nebo učení, rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých, senioři, ale třeba i děti z běžné populace. Těm přináší HPSP nejen možnost pozitivního a smysluplného trávení volného času, ale i posílení sebevědomí a pozitivních osobnostních vlastností nebo třeba umožňuje nácvik schopnosti spolupracovat.

Je nutné míti na paměti, že se nejedná o suplování kroužku jezdectví, nýbrž o cílené aktivity s klientem či skupinou, který mají svůj význam a směr. I z tohoto důvodu se využívá celá škála aktivit, může jít o:

 • aktivity ve stáji
 • aktivity s koněm ze země
 • aktivity s koněm ze sedla
 • aktivní ježdění
 • využití různých her a tematických cvičení.

Vždy je třeba zohlednit všechny faktory (včetně počasí, možností zvířete v daném dni a nastavení klienta či skupiny), tak aby vše probíhalo pro klienty bezpečně. Rozhodující a poslední slovo v aktivitách dané hodiny má tedy vždy lektor, který je připraven a může aktivity přizpůsobit dané hodině.

V případě fyzických obtíží doporučujeme vždy konzultovat pohyb kolem zvířat s obvodním lékařem (alergie, hypertenze, astma...).

  Cíle HPSP

  Cílem HPSP je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá při tom motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířat na člověka.

  Obecné cíle HPSP je možné rozdělit do těchto oblastí:

  Rozvoj sociálních schopností a dovedností

  • posílení pozitivních osobnostních vlastností
  • spoluvytváření hodnotového systému
  • nácvik komunikace
  • nácvik schopnosti spolupracovat
  • prožití pocitu sounáležitosti (členství ve skupině)

  Snížení rizika sociálního vyloučení

  • navázání nových kontaktů
  • posílení kontaktů v rodině
  • pomoc při zapojení do běžného života
  • aktivizace jedince

  Rozvoj psychické kondice

  • rozvoj kognitivních funkcí
  • posílení sebevědomí
  • navození pozitivních změn v psychice
  • možnost relaxace a odpočinku

  Pozitivní ovlivnění chování

  • zlepšení schopnosti sebekontroly
  • zlepšení soběstačnosti

  Zlepšení zdraví a fyzické kondice

  • normalizace svalového napětí
  • zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy
  • rozvoj fyzické kondice

  Transparentní účet
  Jak nám můžete pomoci

  Už od začátku se snažíme naše centrum stále vylepšovat tak, aby bylo příjemným místem nejen pro nás a naše koně, ale především pro vás, děti a rodiče, a aby byl čas strávený u nás pro všechny co nejvíce komfortní. Zařizování centra k dokonalosti rozhodně není levnou záležitostí a my si moc vážíme veškeré podpory, kterou ve vás máme. I každý příspěvek za projížďku, tábor nebo pobyt u koníků přispěl k rozvoji centra a právě vy jste se tak na tom všem podíleli s námi. Za nedlouho tomu bude rok, co vznikla myšlenka tohle všechno vybudovat a my jsme toho stihli, troufáme si říct, za tak krátkou dobu opravdu hodně.

  Naše cesta ale zdaleka není u konce. Další rok jistě přinese spoustu nových rozšíření a vylepšování, která už teď plánujeme. Proto jsme se rozhodli požádat o pomoc každého, kdo by se chtěl finančně podílet a podpořit nás. Založili jsme transparentní účet, kam můžete posílat své příspěvky v jakékoliv výši. Každá koruna z vašich příspěvků nám moc pomůže a bude použita na krmení koní, veterinární a fyzioterapeutickou péči o koně, na pomůcky pro děti, které nás navštěvují a také pro děti hendikepované, kterých k nám dochází stále více a pomůcky jim hodně pomáhají v zapojení se do běžných činností spojených s koňmi.

  Děkujeme, že jste v tom s námi!

  CENTRUM VOLNÉHO ČASU KOSTICE

  CENTRUM VOLNÉHO ČASU KOSTICE

  Náš tým

  Lucie Zugarová

  Předseda spolku
  Instruktor jezdectví
  Asistent v hiporehabilitaci

  Justýna Hubalíková

  Instruktor hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi
  Asistent pedagoga
  Zdravotník

  Simona Rozehnalová

  Asistent v hiporehabilitaci

  Kontakty

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  obecný mail

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  dotazy a přihlášky na tábor
  Otevírací doba - dle dohody

  © Centrum volného času Kostice, z.s.
  vytvořil pixelhouse.cz